4rtweb

Jak reklamować gabinet lekarski?

Reklamowanie praktyki lekarskiej w Internecie jest niezmiernie trudne z uwagi na ograniczenia, jakie na lekarzy nakładają przepisy. Mowa tu między innymi o Kodeksie Etyki Lekarskiej czy o ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Za łamanie przepisów ujętych w tych aktach prawnych, lekarzom grożą nie tylko kary dyscyplinarne, ale również sankcje wynikające z kodeksu wykroczeń. O czym pamiętać więc przy promowaniu gabinetu lekarskiego? Co jest dozwolone, a czego należy bezwzględnie unikać?

Jak nie promować gabinetu lekarskiego?

Warto zacząć od tego, że ogólnie rzecz ujmując, reklamowanie usług medycznych jest zakazane. Lekarze mogą jedynie “informować” o prowadzonej działalności. Nie wolno im natomiast zachęcać do korzystania z ich usług, ani nawet przedstawiać ich w taki sposób, aby stanowiło to dla pacjenta namowę do tego, by za daną usługę zapłacić. 

Lekarzom zabrania się między innymi:

 • informowania o stosowanych metodach i ich skuteczności leczenia,
 • informowania o jakości używanego sprzętu medycznego,
 • wykorzystywania swojego wizerunku w celach komercyjnych,
 • stosowania jakichkolwiek form autopromocji.

Uwzględniając wszystkie te ograniczenia, łatwo jest stwierdzić, że reklamowanie praktyki lekarskiej to niezmiernie skomplikowane zadanie. Nie jest to jednak całkowicie niemożliwe. Jak więc – zgodnie z prawem – promować usługi gabinetu lekarskiego w sieci?

Informowanie o usługach gabinetu lekarskiego

Aby legalnie promować usługi medyczne w Internecie, trzeba znać podstawowe przepisy dotyczące podawania przez lekarzy informacji na temat prowadzonej przez nich praktyki zawodowej. Ujęto je w treści uchwały nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011 r., zgodnie z którą, lekarz lub lekarz dentysta może podawać do publicznej wiadomości takie dane jak:

 • swój tytuł zawodowy, imię i nazwisko, 
 • miejsce, dni oraz godziny przyjęć pacjentów,
 • określenie rodzaju wykonywanej praktyki zawodowej,
 • posiadany tytuł lub stopień naukowy,
 • specjalizacje,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny,
 • uprawnienia szczególne, 
 • dane kontaktowe,
 • cennik i sposób płatności. 

Ta sama ustawa określa także sposób przekazywania tych informacji konsumentom. Dopuszcza się więc, aby lekarz promował swoją działalność za pomocą tablic ogłoszeniowych, ogłoszeń prasowych czy informacji publikowanych na stronach internetowych

Co równie ważne, przekazywane przez niego informacje nie mogą:

 • nosić cech reklamy,
 • zawierać form zachęty czy stanowić prób nakłonienia kogokolwiek do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • przekazywać wiedzy na temat stosowanych metod leczenia, ich skuteczności czy czasu leczenia. 

Informacje te nie mogą być także obietnicą i nie należy zawierać w nich określeń potocznych. Jak widać, istnieje wiele ograniczeń w promowaniu praktyki lekarskiej zarówno online, jak i offline. Zatem jak może reklamować się lekarz czy dentysta w sieci?

Strona internetowa gabinetu lekarskiego

Przepisy nie zabraniają lekarzom posiadania własnej strony internetowej. Dzięki temu gabinety lekarskie mogą promować się za sprawą odpowiedniej optymalizacji swojej witryny. Jeśli strona będzie wyświetlała się wysoko w wynikach wyszukiwania, trafi do szerokiego grona potencjalnych klientów. Profesjonalna strona www gabinetu lekarskiego powinna być projektowana z zastosowaniem zasad User Experience (doświadczenia użytkownika), a to oznacza, że musi być intuicyjna, przejrzysta, estetyczna i szybko się ładować

Konieczne jest też zadbanie o jej odpowiednie zoptymalizowanie techniczne i pozycjonowanie na zadane słowa kluczowe. Dobór fraz do pozycjonowania to najważniejsza kwestia. Najlepsze efekty daje pozycjonowanie na frazy długiego ogona, czyli te bardziej rozbudowane. Frazy warto łączyć też z lokalizacją – gabinety lekarskie zwykle działają lokalnie. Konieczne jest też zadbanie o stworzenie dobrej jakości wizytówki w Profil Firmy w Google oraz o umieszczenie firmy na mapach Google tak, aby każdy mógł łatwo trafić pod właściwy adres.

Content marketing dla gabinetu lekarskiego

Lekarze mają prawo kreować w sieci wizerunek eksperta, czyli korzystać z content marketingu poprzez tworzenie merytorycznych, wartościowych artykułów. W tej branży najbardziej pożądane przez użytkownika będą natomiast poradniki, które udzielają rzeczowej odpowiedzi na trudne pytania. Prowadzenie bloga firmowego gabinetu lekarskiego nie jest jednak zadaniem łatwym. Przy każdym wpisie należy zaznaczać, że artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Content marketing ściśle łączy się z pozycjonowaniem witryny, ale o wizerunek eksperta w sieci można zadbać także w inny sposób – publikując na stronie wizytówki-biogramy pracowników. W takich wizytówkach mogą pojawić się wspomniane wcześniej informacje o wykształceniu i kwalifikacjach, jakie posiada każdy lekarz. 

Zaufanie do osób pracujących w tej branży budują również opinie klientów, które mogą pojawić się i na stronie www, i w obrębie wizytówki Google Moja Firma. Chociaż lekarzom zakazuje się autopromocji, to promocja za pośrednictwem recenzji od byłych pacjentów jest już w pełni zgodna z prawem.

Gabinet lekarski w social mediach

Lekarze mają również prawo promować się w mediach społecznościowych, jednak i tam ich kanały muszą mieć charakter wyłącznie informacyjny czy edukacyjny, a nie reklamowy. Lekarzowi nie wolno więc wykupić reklamy w ramach Facebook Ads, ale może on prowadzić swój profil na Facebooku poprzez publikowanie wartościowych wpisów czy tworzenie wydarzeń. Taki kanał warto wykorzystać też do przedstawienia pozamedycznych atutów swojego gabinetu lekarskiego, na co zezwalają obowiązujące przepisy. Lekarze czy dentyści mogą “chwalić się” w sieci między innymi dużym parkingiem dla swoich pacjentów, nowoczesnym wyglądem placówki czy też udogodnieniami, na przykład dla osób niepełnosprawnych

Podobne wpisy