4rtweb

Jak wypełnić brief dla specjalisty SEO? Krok po kroku

Brief to podstawowy dokument, który jest niezbędny do rozpoczęcia planowania skutecznych działań związanych z pozycjonowaniem oraz optymalizacją strony internetowej. Kontaktując się z dobrym specjalistą SEO, zawsze zostaniesz poproszony o uzupełnienie briefu. Dzięki temu ekspert wie, na co zwrócić uwagę i czego tak naprawdę oczekuje klient w ramach działań pozycjonerskich. O tym, jak prawidłowo przygotować brief marketingowy przeczytasz w tym artykule.

Czym jest brief marketingowy? Definicja

Można powiedzieć, że to dokument, którego wzór jest przygotowywany przez specjalistę SEO zajmującego się pozycjonowaniem i optymalizacją stron www. Wzór powinien zawierać pola do uzupełniania przez klienta, dzięki czemu można łatwo zebrać newralgiczne informacje o potrzebach klienta, maksymalnym budżecie oraz oczekiwanych efektach pozycjonowania.

Sam brief może przybierać różne formy, aczkolwiek najkorzystniejszą jest ta pisemna lub w formie formularza elektronicznego. Ustne briefy i ustalenia również są ważne, ale zawsze lepiej mieć wszystko na piśmie w razie ewentualnych sporów, niezależnie od poziomu zaawansowania współpracy.

Idea briefu marketingowego – czy ma wpływ na skuteczność pozycjonowania SEO?

Jest wiele czynników, które powodują, że brief marketingowy jest niezbędny, aby specjalista SEO mógł zacząć swoją pracę. Osobiście zawsze proszę o dokładne uzupełnienie mojego wzoru dokumentu, aby przygotować się jak najlepiej do prowadzenia działań związanych z pozycjonowaniem strony internetowej.

Jednorazowo opracowany brief pozwala na wyeliminowanie późniejszych błędów, częstych konsultacji oraz poprawek czy nawet grubszych modyfikacji całej kampanii SEO. Brief marketingowy umożliwia przede wszystkim:

 • poznanie potrzeb i samego klienta,
 • ustalenie jasnych celów kampanii marketingowej SEO,
 • identyfikację potrzeb, oczekiwań i problemów klienta,
 • rozpoznanie branży działalności,
 • identyfikację grup docelowych,
 • dopasowanie jak najlepszych narzędzi SEO,
 • sporządzenie wstępnej wyceny usługi pozycjonowania.

Ogólnie rzecz biorąc, dobrze przygotowany brief marketingowy dla specjalisty SEO jest podstawą do tego, aby podpisać umowę i zacząć działania związane z pozycjonowaniem i optymalizacją strony internetowej. Pracując zgodnie z briefem, mogę dotrzymać ustalonych terminów, a także uniknąć zbędnych sporów i nieporozumień.

Co powinien zawierać brief marketingowy?

Dobrze przygotowany brief marketingowy powinien zawierać przede wszystkim informacje dotyczące specjalisty SEO, który zamierza podjąć się działań związanych z pozycjonowaniem SEO oraz optymalizacją serwisu www. Niezbędne dane do zawarcia w briefie dla specjalisty SEO to:

 1. Informacje o firmie i produkcie/usłudze: Krótki opis firmy, jej historii, misji, wartości oraz szczegółowe informacje o produkcie lub usłudze, które mają być promowane.
 2. Cele marketingowe: Jasno zdefiniowane cele, które mają być osiągnięte dzięki kampanii. Mogą to być cele krótko- lub długoterminowe, takie jak zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, poprawa wizerunku marki itp.
 3. Grupa docelowa: Dokładny opis grupy docelowej kampanii. Powinien zawierać demograficzne dane (wiek, płeć, miejsce zamieszkania), psychograficzne (zainteresowania, wartości, styl życia) oraz informacje o zachowaniach konsumenckich.
 4. Komunikacja marki: Wytyczne dotyczące tonu i stylu komunikacji, które są zgodne z tożsamością marki. To może obejmować język, który należy używać, a także elementy, których należy unikać.
 5. Przesłanie kluczowe: Główne przesłanie, które ma być przekazane odbiorcom. Powinno być zwięzłe, przyciągające uwagę i łatwe do zapamiętania.
 6. Strategia i taktyka: Opis strategii, która ma być zastosowana do osiągnięcia celów marketingowych, oraz taktyk, które będą wykorzystane w ramach tej strategii (np. reklama cyfrowa, media społecznościowe, eventy, PR).
 7. Budżet: Szczegółowe informacje na temat dostępnego budżetu na kampanię. Powinno to obejmować zarówno całkowity budżet, jak i wytyczne dotyczące jego alokacji.
 8. Harmonogram: Kluczowe daty i terminy, które są istotne dla kampanii, w tym daty startu i zakończenia kampanii, ważne kamienie milowe, terminy przekazania materiałów itp.
 9. Wskaźniki sukcesu: Metryki i wskaźniki KPIs (Key Performance Indicators), które będą używane do mierzenia skuteczności kampanii.
 10. Ograniczenia i wytyczne prawne: Informacje o wszelkich ograniczeniach prawnych lub branżowych, które mogą wpłynąć na kampanię, np. przepisy dotyczące reklamy w danej branży.
 11. Materiały dodatkowe: Wszelkie dodatkowe materiały, które mogą być pomocne w realizacji projektu, takie jak badania rynkowe, analizy konkurencji, dotychczasowe materiały marketingowe itp.

Profesjonalny brief marketingowy powinien być jasny, zwięzły i dostarczać wszystkich niezbędnych informacji, aby zespół realizujący projekt mógł efektywnie pracować nad osiągnięciem wyznaczonych celów.

Wypełnienie briefu dla specjalisty SEO – czy zawsze jest konieczne?

Moim zdaniem… tak! Brief marketingowy to podstawa, aby w ogóle zacząć rozmowy na temat profesjonalnego pozycjonowania SEO i optymalizacji witryny. Bez jasnego ustalenia potrzeb, budżetu oraz celów klienta do osiągnięcia nie da się dobrze zaplanować strategii działania. Tylko na podstawie briefu da się przeprowadzić działania tak, aby osiągnąć zamierzone cele i uzyskać wysokie pozycje witryny w wynikach wyszukiwania Google.

Podobne wpisy