Co to jest duplicate content

Co to jest duplicate content?

Duplicate content to zduplikowanie zawartości strony, czyli powielenie jej treści. Zjawisko może dotyczyć duplikatu w obrębie tej samej strony lub w kontekście różnych witryn. W pierwszym przypadku często jest wynikiem nieświadomego błędu lub zaniedbania, natomiast w drugim świadczy po prostu o plagiacie. Za powielanie treści z innych witryn można spodziewać się kary od Google. 

Duplicate content w ramach jednej domeny

Duplikacja treści w obrębie jednej strony może przyjmować różną postać. Często jest niezamierzona, wynika z niewiedzy, pomyłki, nieświadomości. Czasami jest natomiast wynikiem zaniedbania. O duplicate content w ramach jednej domeny mówimy gdy:

  • nie stosuje się przekierowań 301 do adresów z tą samą zawartością (linki zaczynające się od http://nazwadomeny.pl, https://www.nazwadomeny.pl, https://nazwadomeny.pl lub kończące się .pl, .pl/index.php, /index.html – wyświetlające taką samą stronę);
  • strona wyświetla taką samą nieprzetłumaczoną treść w ramach różnych wersji językowych danej witryny,
  • sklep internetowy stosuje te same opisy produktów do różnych pozycji w asortymencie lub te same opisy kategorii do różnych grup produktów,
  • zduplikowana jest pierwsza strona kategorii w sklepie online.

Duplicate content w ramach wielu różnych witryn

Powielanie treści dotyczy również kopiowania jej z innych witryn. Jeśli ten sam tekst pojawia się na przynajmniej dwóch różnych stronach, mamy do czynienia z duplicate content. Kiedy dochodzi do takiego zjawiska?

  • gdy treść jest bezpośrednio kopiowana z innej witryny i publikowana na kolejnej stronie,
  • kiedy sklep internetowy przepisuje opisy produktów ze strony producenta,
  • kiedy w tekście pojawiają się cytaty, ale brakuje informacji o ich źródle.

Duplicate content a SEO

Powielanie treści w ramach jednej strony jest równie niekorzystne, co powielanie jej w obrębie kilku różnych witryn. Roboty Google, które trafiają na duplicate content mają bowiem problem z odróżnieniem kopii od oryginału. Jeśli takie kopiowanie okaże się notoryczne, strona może zostać ukarana, na przykład obniżeniem jej pozycji w wynikach wyszukiwarki, czy nawet usunięciem witryny z indeksu. Właśnie dlatego, coraz częściej podkreśla się istotę unikalności dodawanych treści. 

Jak sprawdzić czy zachodzi zjawisko duplicate content?

Jak zostało wspomniane, do powielenia treści może dojść nieświadomie. Jeśli nie mamy pewności, czy na naszej witrynie dochodzi do wewnętrznego powielenia treści, powinniśmy zlecić sprawdzenie tego fachowcom. Z kolei w przypadku, kiedy podejrzewamy zewnętrzny duplicate content, możemy skorzystać z łatwych w obsłudze narzędzi, które wyszukują skopiowaną treść na podstawie linku. 

Jak uniknąć zewnętrznego powielania treści?

Jeśli treści ze strony zostaną skopiowane i opublikowane na innej witrynie, najprościej będzie je przeredagować tak, aby stały się unikalne. Pomocne będzie również ich wydłużenie, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wartości merytorycznej. Przed kradzieżą treści ze strony nie da się uchronić, ale można nieuczciwym takie powielanie utrudnić. Wystarczy zablokować prawy przycisk myszy i wyłączyć możliwość kopiowania na danej witrynie.

Podobne wpisy